Title Publish Date
Столична община удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение пригодено за магазин в подлез „Източна порта на Сердика” 04.04.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на 1 кв.м. площ от на административната сграда на района за монтаж на кафе-автомат 03.04.2013
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на имоти от общинския поземлен фонд на кв. Суходол 01.04.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения 25.03.2013
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на дружеството и парк Борисова градина 25.03.2013
Район Панчарево обявява търг за отдаване под наем за срок от 10 години на терен в с. Панчарево - площада за поставяне на временна конструкция с предназначение за кафе 25.03.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ от 311 кв.м, ул. Виделина № 15, за открит склад 22.03.2013
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на 5 помещения в сградата на ОКИ – Дом на културата Средец 19.03.2013
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на помещения в административни сгради в с. Лозен, с. Железница, с. Казичене и с. Кокаляне 18.03.2013
Район Възраждане удължава срока на конкурс за отдаване под наем на обекти по Приложение № 2 от конкурсната документация 15.03.2013