Title Publish Date
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 69.20 кв.м., в сградата на бившо XXX ДКЦ, за аптека 08.05.2013
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения 07.05.2013
ДКЦ XIV - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на зала в сутерена на сградата на дружеството 29.04.2013
Район Панчарево продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на помещения в административни сгради в с. Лозен, с. Железница, с. Казичене и с. Кокаляне 29.04.2013
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем помещение от 99.90 кв.м. в административната сграда на районната администрация 26.04.2013
Район Възраждане обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене за срок от 3 години в 67 ОУ и 76 ОУ 24.04.2013
Район Панчарево продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на помещения в административни сгради в с. Лозен, с. Железница, с. Казичене и с. Кокаляне 24.04.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на кафе-клуб на ул. Дамян Груев № 8а 22.04.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение (аптека) с площ 44,20 кв. м., на ул. Дамян Груев № 8а 19.04.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение (магазин) с площ 22,10 кв. м, на ул. „Дамян Груев” № 8а 19.04.2013