Title Publish Date
Район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на три нежилищни имота 20.05.2013
Район Подуяне обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 учебни години на ученически стол и бюфет към него в 95 СОУ 20.05.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на бившо ХХХ ДКЦ, за аптека 15.05.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сграда на бившо ХХХ ДКЦ, за оптичен магазин 15.05.2013
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на района 14.05.2013
Район Триадица обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ 60,90 кв.м 13.05.2013
ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на площи от 2 кв.м., за монтиране на кафе-автомати 10.05.2013
ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кафе, с площ 40 кв.м., в сутерена на центъра 10.05.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на клубно помещение към трафопост, 78.20 кв.м, в ж.к. Връбница-2 до бл. 609 08.05.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 40.56 кв.м., в ж.к. Обеля-2, в бл. 278, за услуги 08.05.2013