Title Publish Date
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на пет обекта на територията на района 30.05.2013
Район Надежда обявява за отдаване под наем за срок от 10 учебни години на 3-ти и 4-ти етажи на 153 ПГ за частно училище 29.05.2013
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на кафе-клуб и търговска площ в сградата на дружеството 29.05.2013
Столична община обявява открит конкурс за отдаване ползването на прогнозни количества на маркираната дървесина от горските територии 27.05.2013
НАГ ще оповести резултатите от тайния международен открит конкурс за пл. „Св. Неделя”, гр. София 27.05.2013
Район Красно село удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на аптека, ул. Дамян Груев № 8а 23.05.2013
Район Красно село удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на магазин, ул. Дамян Груев № 8а 23.05.2013
Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бивша регистратура с цел преустройство в санитарен магазин 23.05.2013
МЦ XVI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на два медицински кабинета 22.05.2013
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на два павилиона 22.05.2013