Title Publish Date
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с.Волуяк и с. Мрамор 18.12.2013
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти в района 18.12.2013
Район Банкя обявява търг за отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища от ОПФ на територията на района 18.12.2013
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от едноетажна сграда - бистро, на ул. Фредерик Жолио Кюри № 77 17.12.2013
Район Кремиковци обявява търг за отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища от ОПФ за индивидуално ползване само на земеделски стопани 17.12.2013
Район Панчарево продължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на магазин за хранителни стоки, с. Герман 16.12.2013
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти в общинските училища на района 13.12.2013
Район Надежда удължава срока за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти 13.12.2013
Район Панчарево продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в административните сгради на кметствата с. Казичене и с. Кривина 13.12.2013
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения за СПА център, в сградата на дружеството 11.12.2013