Title Publish Date
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение за търговска дейност със застроена площ 128.70 кв.м. и терен от 1.00 кв.м. за разполагане на банкомат 21.06.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен за охраняем паркинг и помещение за зъболекарски кабинет в 113 СОУ 21.06.2013
Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот от 17.27 кв. м., на приземен етаж, за фризьорски салон 20.06.2013
Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти на партерен етаж, представляващи кафене и магазин 20.06.2013
Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот от 674,83 кв.м. на приземен етаж, за кухненски блок, столова и склад 20.06.2013
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в 119 СОУ и 11 ОУ за организиране на ученическо хранене 18.06.2013
Район Нови Искър удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от ОПФ на територията на района 17.06.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд 14.06.2013
Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на бивша регистратура, с цел преустройство в санитарен магазин 13.06.2013
Пета МБАЛ - София EАД обявява конкурс за отдаване под наем на 131 кабинет на партерния етаж, за дейност, свързана със здравеопазване 13.06.2013