Title Publish Date
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в ж.к. Дианабад, бл. 36, партер, с площ 140.61 кв.м. 03.10.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда и терен на ул. Бели Дунав до бл. 502, за стопанска дейност 01.10.2013
ДКЦ XIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти от сградата на центъра за монтаж на антена на покрива 01.10.2013
Столична община обявява търгове за продажба на общински поземлени имоти по действащия регулационен план на с. Мировяне 27.09.2013
Район Младост удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на ученически стол в 10 СОУ 27.09.2013
Спортна София – 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ от 64.10 кв.м, в Борисова градина за спортен комплекс 26.09.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на едноетажни сгради за обслужваща и търговска дейност 25.09.2013
Район Овча купел oбявява конкурс зa отдаване под наем за срок до 5 години на помещение, с площ 186,00 кв.м., кв. Суходол, за супермаркет 24.09.2013
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещения в училищата в района за стоматологични кабинети 24.09.2013
Район Люлин удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение на партерния етаж в сградата на района, за геодезически услуги 24.09.2013