Title Publish Date
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на сгради и терени 16.10.2013
Район Връбница продължава срока на обявен конкурс за отдаване под наем на два терена за открити складове 14.10.2013
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение с площ 89.91 кв. м., гр. Банкя, ул. Цар Освободител № 2 10.10.2013
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в училищата на територията на района 10.10.2013
Район Банкя удължава срока на обявен конкурс с за отдаване под наем за срок от 10 години на терени за поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности 10.10.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени за разполагане на преместваеми обекти 10.10.2013
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в 156 ОУ, за книжарница и стоматологичен кабинет 08.10.2013
Първа МБАЛ София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 6 кабинета на I етаж на болницата за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ 07.10.2013
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в трафопостове 07.10.2013
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на зали за общофизическа подготовка в общински училища 04.10.2013