Back

Столична община удължава конкурс за отдаване под наем на помещение с площ 57.60 кв.м., в административна сграда на СО - ул. Оборище № 44, за кафе-барче

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

на основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС:

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 12-СО-2013 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛОЩ – 57.60 КВ. М., РАЗПОЛОЖЕНО НА ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.408.272.4 , УЛ.”ОБОРИЩЕ” № 44, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”, ОТРЕДЕНО ЗА ПОЛЗВАНЕ КАТО ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КАФЕ-БАРЧЕ.

Конкурсната документация на стойност 60.00 лв. (с ДДС) се получава от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул. ”Париж № 3 , ст. 105 , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа до 06.01.2014 г., след заплащането им в дирекция "Финанси" - стая 405 на ул. "Париж" № 3.

Конкурсът ще се проведе на 07.01.2014 г. от 14.00 часа на ул.“Париж” № 3 , стая 109.

Адрес и телефон за информация: гр. София, ул. ”Париж” № 3, ст. 208; Тел. 981 35 22 , 9377 304