Title Publish Date
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене, в общински учебни заведения на територията на района 14.08.2012
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем на помешение за организиране на ученическо столово хранене, находящ се в 78 СОУ на територията на района - ученически бюфет 13.08.2012
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, представляващи 5 бр. класни стаи находящи се в бившето 110-то ОУ „Проф. Гавраил Кацаров" 10.08.2012
Район Банкя обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищeн имот, находящ се на територията на района 10.08.2012
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с предназначение кафе-аперитив 08.08.2012
Район Студентски обявява конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот, представляващ ученически стол и бюфет находящ се в сградата на 8-мо СОУ „ Васил Левски " за организиране на ученическо столово хранене 01.08.2012
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение с предназначение кафе-аперитив 01.08.2012
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляващ ученически бюфет находящ се в сградата на 155 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Кривина за организиране на ученическо столово хранене 31.07.2012
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляващ ученически бюфет находящ се в сградата на 83 ОУ „Елин Пелин” – с. Панчарево за организиране на ученическо столово хранене 31.07.2012
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот, представляващ ученически бюфет находящ се в сградата на 191 ОУ „Отец Паисий” – с. Железница за организиране на ученическо столово хранене 31.07.2012