Title Publish Date
Район Сердика удължава с 15 дни срока на конкурс с предмет - организиране на ученическо хранене в ПГИИ "проф. Николай Райнов" 12.12.2012
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот на територията на района 10.12.2012
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на помещения на територията на района 07.12.2012
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения на територията на района 04.12.2012
Район Илинден удължава срока за подаване на оферти за отдаване под наем на обособена част от нежилищен имот за разкриване на аптека 03.12.2012
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за организиране на ученическо столово хранене 27.11.2012
Район Сердика обявява конкурс с предмет „Организиране на ученическо столово хранене в 29 СОУ „Кузман Шапкарев” 23.11.2012
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем на свободен - нежилищен имот частна общинска собственост с предназначение обществена тоалетна 22.11.2012
Столична община обявява за пряко отдаване под наем Плувен комплекс "Спартак" за срок от 10 години 22.11.2012
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на обект - тепавица/валявица находящ в с. Железница 21.11.2012