Title Publish Date
Район "Лозенец" обявява конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми обекти, находящи се на територията на района 07.09.2011
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол - за организиране на ученическо столово хранене в 71 СОУ „П. Яворов” – с. Казичене 02.09.2011
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет отдаване под наем на помещения-публична общинска собственост - 7 обекта, представляващи помещения за търговска дейност на територията на района 01.09.2011
Район "Сердика" удължава с 15 дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти за конкурс с предмет отдаване под наем на нежилищни имоти частна общинска собственост на територията на района 30.08.2011
Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищени имоти, находящи се на територията на района 29.08.2011
Район "Искър" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на района 26.08.2011
Медицински Център XXXI ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти - помещения в сградата на дружеството 26.08.2011
Район "Кремиковци" удължава с 15 дни първоначално обявения срок за постъпване на оферти за конкурс за ученическо столово хранене за помещения, находящи се на територията на района 24.08.2011
Район "Панчарево" обявява конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд на територията на с. Казичене и с. Кривина 22.08.2011
Столична община обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти за поставяне на преместваеми обекти на територията на ГРАДИНА С ПАМЕТНИК НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ 19.08.2011