Back

Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс 39-со-2011 за отдаване под наем на част от недвижим имот

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС 39-СО-2011 ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В РАЙОН ,,ВРЪБНИЦА,, ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. ,,ТРЕБИЧ,,, ЗАЕДНО С МЕТАЛНО ХАЛЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЕПАРИРАНЕ НА ТБО.   
   
Конкурсната документация на стойност 60.00 лв./ с ДДС/ се получава от Столична община - дирекция „Обществени поръчки и концесии” - ул.”Париж № 3 , ст.208 , всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа, а всеки петък и всеки последен ден от месеца от 10.00 до 12.00 часа до 29.12.2011 г., след заплащането им в дирекция «Финанси»- стая 405 на ул. «Париж» 3.  
Конкурсът ще се проведе на 30.12.2011 г. от 10.00 часа на ул.“Париж” № 3 , стая 109.
   
Адрес и телефон за информация: гр.София ул.”Париж” № 3, ст.208
Тел. 981 35 22 , 9377 304