Title Publish Date
Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в публично оповестен конкурс 39-со-2011 за отдаване под наем на част от недвижим имот 22.12.2011
Столична община удължава срока за закупуване на конкурсна документация за участие в конкурс за отдаване под наем на имот, находяща се на първи етаж от сградата на 28-мо СОУ – „Алеко Константинов” 22.12.2011
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се на ул. „Осогово” № 33 16.12.2011
Район "Връбница" удължава срока за подаване на документи за отдаване под наем на имоти, находящи се на територията на района 14.12.2011
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на имот, представляващ триетажна училищна сграда на 111-то ОУ "Франц Миклошич" - кв. "Княжево" 13.12.2011
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се в кв. 178, м. „Гевгелийски квартал” - Район „Илинден” 09.12.2011
Първа МБАЛ София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти за разполагане на 4 бр. кафе - машини и/или машини за закуски и студени напитки 09.12.2011
ДКЦ 14-СОФИЯ ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на седем помещения-кабинети за медицинска дейност, находящи се на трети етаж в сградата на дружеството - гр.София 08.12.2011
Район "Триадица" обявява удължаване на срока с 15 календарни дни за подаване на документи за участие в конкурс за отдаване под наем на имот, намиращ се на ул. “Славовица”, зад 29-та поликлиника, ж.к. "Гоце Делчев" 06.12.2011
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот, находящи се на територията на района 02.12.2011