Title Publish Date
Район “Сердика” удължава с 15 (петнадесет) дни срока за закупуване на документация и подаване на оферти в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – терени и помещения частна общинска собственост 30.12.2009
Район „Панчарево” продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на първия етаж от административната сграда на кметство с. Лозен, район „Панчарево” 29.12.2009
Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда , с административен адрес: гр.София, ул. “Цар Самуил” № 19 23.12.2009
Район “Триадица” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда на бл.71, с административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 93 23.12.2009
Столичната община обявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, Мансарден обгорял апартамент № 18, находящ се на ул. „Криволак” № 48, вх. ІІ, ет.3, район „Лозенец” със застроена площ 67.84 кв.м. 21.12.2009
Район "Връбница" обявява конкурс отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в 74-то СОУ „Гоце Делчев” на територията на район “Връбница”, за организиране на ученическо столово хранене 19.12.2009
Район"Красна поляна" обявява конкурс за осъществяване на ученическото столово хранене в 57 СУ „Наум Охридски" в ученическия бюфет към училището за срок от три години 15.12.2009
Район „Нови Искър” обявява конкурс за отдаване под наем на бюфети за организиране на ученическо хранене на общински учебни заведения на територията на район „Нови Искър” 11.12.2009
Район „Сердика" провежда конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, терени и помещения, намиращи се на територията на район "Сердика" 11.12.2009
Район "Овча купел" удължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост, находящо се в кв. Суходол, здравната служба, ул. Перла № 34, предназначено за стоматологичен кабинет 10.12.2009