СОФИЯ ИЗБИРА ЗЕЛЕНОТОСОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Бюджетът на Програмата е 1 000 000 лв. за 2022 г.

Предложения за Програмата се приемат до 31 януари 2022 година.
 

 

ТЕМА

Тази година София беше класирана на финала в конкурса "Зелена столица на Европа" и нашето желание е да дадем повече гласност и приоритет на темата за устойчивото развитие на града и справянето с климатичните промени.

Затова темата на Програмата за 2022 г. е ЗЕЛЕНОТО:

трансформация на градските пространства, така че те да подобрят състоянието на околната среда, да насърчат устойчивото придвижване, да осигурят по-добър достъп на гражданите до места за отдих и рекреационни дейности, както и да подпомогнат запазване на биоразнообразието в града и да предложат мерки за справяне с климатичните промени. 

Предложените от Вас инвестиционни проекти трябва да са фокусирани върху следните теми:

 • справяне с климатичните промени;
 • запазване на биоразнообразието;
 • увеличаване на дърветата в градска среда, зелени покриви, градско земеделие;
 • намаляване на замърсяването на въздуха;
 • алтернативни източници на енергия;
 • устойчиво придвижване;
 • намаляване на шума;
 • устойчивото управление на отпадъци (вкл. разделно събиране) и преход към кръгова икономика;
 • технологични решения за подобряване на околната среда.

За да избегнем припокриване, ТУК можете да видите 7-те проекта и 7-те мерки, приети от Столичен общински съвет, които София ще изпълни в следващите две години.

 
         
     
 
 
 

 

КАК ДА ПОДГОТВИТЕ ВАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 

 • Всеки гражданин, гражданска или професионална организация може да изпраща идейни предложения в свободен текст.
 • Предложенията трябва да бъдат описани  максимално подробно. При възможност ги подкрепете с примери или снимки от реализирани подобни проекти на друго място, със схема или визуализация.
 • Изпратете и примерен бюджет за реализация на Вашето предложение.
 • Според вида на идеята направете предложение и за конкретно място, на което да се реализира.
 • Няма ограничения в броя предложения, които един гражданин или организация могат да подадат.
   

 

 

 КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 

 

 

       
 

 

Изпратете ни Вашето предложение
до 31 януари 2022 г.
на мейл-адрес sofia.izbira@sofia.bg

 

 

От 1 до 7 февруари 2022 г. всички предложения ще бъдат разгледани от експерти на общината

 

 

От 8 февруари до 7 март 2022 г. ще можете да дадете гласа си за това предложение, което искате да бъде реализирано от Столична община през 2022 г.

 

 

 

   

 


КРИТЕРИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА:

 

Всички предложения ще бъдат прегледани от Столична община единствено по отношение на възможността да бъдат реализирани в рамките на следващата година и в определения бюджет. Оценката по тези два критерия ще бъде направена от експерти от различните направления на Столична община.

Всички получени предложения ще бъдат публикувани на страницата на Столична община. За всяка идея, която е определена като неизпълнима в рамките на 2022 г., ще бъдат посочени конкретни мотиви.

 

     

 


КАК ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ:

 

Всички изпълними предложения ще бъдат публикувани на сайта с възможност за гласуване:

 • Всеки гражданин на София може да гласува само за един проект;
 • Системата за електронно гласуване ще позволява гласуване от един човек един път.

За гласуването ще е нужно единствено човек да въведе номера на мобилния си телефон, на който ще получи код, с въвеждането на който ще потвърди избора си.

За да гласувате, е нужно да имате достъп до интернет през компютър или телефон с активирана локация, на който да получите текстово съобщение с кода за потвърждение на избора Ви.


 

   

 

 

 

 

КАК ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

 

Проектът или проектите, които получат най-много гласове от вота на гражданите, в рамките на бюджета от 1 млн. лв., ще бъдат включени в капиталовата програма на София за 2022 г. Ако на първо място е идеята с бюджет от 1 млн. лв., ще бъде реализирана само тя, ако сборът от бюджетите на първите 3 проекта е до 1 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

В случай че избраното предложение се нуждае от изготвяне на работен проект за реализацията му, той ще бъде изпълнен от Общинското предприятие „София проект“.
 

 

 
 

Очакваме Вашите предложения за ПО-ЗЕЛЕНА СОФИЯ


 


 

СОФИЯ ИЗБРА 2021:

 


 

Проектът, който спечели най-много гласове за 2021 година, беше

проект "София избира Децата" –  
проектиране и създаване на съвременни училищни тоалетни
 

Повече информация за него можете да намерите ТУК.