Обявяване на сесия за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт на Столична община за 2022 г., на основание Доклад до Столичен общински съвет /СОС/ - рег. № СОА22-ВК66-3494/07.04.2022 г., разгледан и приет с Решение на СОС на 21 април 2022 г.

Бенефициенти:

Детско-юношески школи на спортни клубове, със седалище и развиващи дейност на територията на Столична община, членове на лицензирани спортни федерации, развиващи олимпийски спортове,

Консултации: Отворен ден - 11 май 2022 г. /сряда/

Адрес: Столична община, ул. Оборище № 44, заседателна зала – ет. 1

10.30 ч. – 12.00 ч. – спортни клубове, развиващи индивидуален спорт

15.00 ч. – 16.30 ч. – спортни клубове, развиващи колективен спорт

 Онлайн консултации за периода на кандидатстване, съгласно обявена Процедура:

по електронна поща: programasofia2018@abv.bg - от 26 април 2022 г. до 27 май 2022 г.-

 

Максимален размер на средствата за финансиране на проект - до 40 000 лева.

  • Процедура по набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско – юношеския спорт за 2022 г. /файл – doc.