Skip to Content

Дата на откриване: 07.11.2017

Дата на приключване: 07.12.2017

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 11.10.2017

Дата на приключване: 11.11.2017

Форма: Обществено обсъждане


Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 03.11.2017

Форма: Обществено обсъждане


Дата на откриване: 28.09.2017

Дата на приключване: 28.10.2017

Форма: Писмена консултация