Skip to Content

Дата на откриване: 01.08.2019

Дата на приключване: 31.08.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 24.07.2019

Дата на приключване: 22.08.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 25.07.2019

Дата на приключване: 25.08.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 03.07.2019

Дата на приключване: 11.08.2019

Форма: Писмена консултация


Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Обществено обсъждане


Дата на откриване: 28.06.2019

Дата на приключване: 11.07.2019

Форма: Писмена консултация