ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" 2007 – 2013

Изграждане и функциониране на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на кохезионната политика в България

21.04.2017