Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за длъжността началник-отдел „Обществено строителство“, дирекция „Строителство“ към направление „Обществено строителство“ при Столична община – 1 вакантна длъжност 21.05.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността главен експерт – 1 работно място, в отдел „Транспортна дейност“, дирекция „Транспорт“ към направление „Транспорт и градска мобилност“ при Столична община 20.05.2020
Район "Надежда" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност главен експерт „Кадастър и регулация“ в отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация“ 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи работници озеленяване – косачи – на граждански договор 15.05.2020
Район „Слатина” търси да назначи служители в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 15.05.2020
Район "Триадица" обявява конкурс за длъжността финансов контрольор 28.04.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Инвестиционно отчуждаване”, направление „Архитектура и градоустройство“ 23.04.2020
Столична община обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Строителство”, направление „Обществено строителство” 21.04.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document