Title Publish Date
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 23.08.2021
Район "Младост" обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“ 19.08.2021
Публична поканa за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ИЗТОК“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ СЕВЕР“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ЮГ“ ЕАД 10.08.2021
Публична покана за избор на членове на Съвета на директорите на „ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ“ ЕАД 10.08.2021
Район “Нови Искър” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел УОСЖФРКТД – 1 щатна бройка 06.08.2021
Столична община отправя покана за участие в подбор за включване в състава на Консултативен съвет за съдействие и сътрудничество с представители на глухата общност 26.07.2021
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността главен специалист в отдел „Финансово-счетоводни дейности” 26.07.2021
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document