Title Publish Date
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Оборище" – 4 работни места 08.11.2022
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати на длъжността "старши инспектор" в Районен инспекторат "Слатина" – 2 работни места 08.11.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" – 1 работно място, в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“, към направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ при Столична община 07.11.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, дирекция „Сигурност“ при Столична община 07.11.2022
Столична община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 5 работни места, в отдел „Финансово-счетоводен“ към дирекция „Финанси”, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община 04.11.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 работно място, в отдел „Спорт“ към дирекция „Спорт и младежки дейности” при Столична община 03.11.2022
Столичната община обявява конкурс за заемане на длъжността "директор" на Регионален исторически музей София (прекратен на 22.11.2022 година) 02.11.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „началник-отдел” „Финансово-счетоводни дейности” 01.11.2022
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността „началник-отдел” „Правно-нормативно обслужване” 01.11.2022
Столичната община обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 3 работни места, в отдел „Опазване на околната среда“, дирекция „Околна среда”, направление „Зелена система, екология и земеползване“ при Столична община 31.10.2022
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document