Title Publish Date
Столичен общински съвет обявява конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Княгиня Мария-Луиза" № 84 08.12.2020
Район "Връбница" обявява конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.11.2020
Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши инспектор" в районен инспекторат "Kрасно село" – 5 броя 30.11.2020
Столичният общински съвет удължава срока за прием на документи на кандидати за съдебни заседатели към Специализиран наказателен съд за мандат 2021 – 2025 г. до 22.01.2021 г. 23.11.2020
Район “Връбница” обявява конкурс за длъжността старши експерт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 06.11.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“ 30.10.2020
Район „Надежда” обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ 22.10.2020
Район „Слатина” обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт и старши счетоводител 22.10.2020
Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ в администрацията на Столична община – район „Искър“ 22.10.2020
Район “Връбница" обявява конкурс за главен експерт човешки ресурси в отдел „Финансово-счетоводни дейности и човешки ресурси“ 16.10.2020
Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document