Back

Столична община съобщава за прекратяване на конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 31 (тридесет и едно работни места) към дирекция „Образование“ при Столична община

 

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед № СОА20-РД09-1492/17.03.2020г.  на кмета на Столична община се прекратява обявения със заповед № СОА20-РД09-1370/21.02.2020 г. конкурс за длъжността директор на общинска детска градина – 31 (тридесет и една работни места) към дирекция „Образование“ при Столична община.

Кандидатите, подали заявления за участие в конкурса до този момент, може да ги изтеглят.


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document