ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Насоки и указания за отчитане на дейностите

 

ВАЖНО!

След приключване на дейностите се предоставя Съдържателен и финансов отчет, входиран към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Краен срок за входиране на отчетите – най-късно до 3 декември 2021 г. РОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ФОР
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ ЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИМУЛЯРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕРМУЛЯРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

2020 г.
МУЛЯРИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ:

1. Формуляр за Съдържателен и финансов отчет (за образователни институции, районни администрации и малки населени места)
2. Формуляр за Съдържателен и финансов отчет (за спортни клубове и НПО)


ВАЖНО!

След приключване на дейностите се предоставя Съдържателен и финансов отчет, входиран към вх. № на подадения проект в деловодството на СО.

Краен срок за входиране на отчетите –  най-късно до 4 декември 2020 г.