ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020
...

Оперативна програма "Околна среда" 2014 – 2020
...

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020
...

Програми на Европейския съюз 2014 – 2020
...

 

ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013
...

Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013
...

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013
...

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 – 2013
...

Програми на Европейския съюз 2007 – 2013
...