Back

Заповед № СОА20-РД09-2755/02.11.2020 г. за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на Столична община, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33 (партер)

Заповед № СОА20-РД09-2755/02.11.2020 г. на кмета на Столична община за определяне режима на работа на Центъра за административно обслужване на СО, находящ се в гр. София, ул. "Московска" № 33 (партер) във връзка с COVID-19