От м. септември 2019 г. Столична община изпълнява проект "Насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ (CITIES4CSR), финансиран по Програма "УРБАКТ III".

Основната цел на проекта е засилване на сътрудничеството между общините, бизнеса и гражданското общество за насърчаване на устойчиви, приобщаващи и иновативни градски промени по линията на корпоративната социална отговорност. Участници в проекта са: Община Милано (водещ партньор), Столична община, Община Враца, Община Кекава – Латвия, Община Риека – Хърватия, Община Гимараеш – Португалия, Община Молина де Сегура – Испания, Община Будайорш – Унгария,  Община Братислава – Словакия и Община Нант – Франция.

В първата фаза на проекта – от м. септември 2019 г. до м. март 2020 г., Столична община организира и проведе срещи с представители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и гражданското общество.

В рамките на втората фаза на проекта общината и представители на бизнеса съвместно ще разработват прагматични решения за справяне с основни градски предизвикателства, интегрирайки икономически, социални и екологични решения чрез холистичен подход.

Проектът е насочен към засилване на ролята и увеличаване на добавената стойност на дейностите по линия на корпоративната социална отговорност на компаниите на местно ниво, към подобряване на градската среда  и иновации за социалното развитие, за да отговори по-добре на възникващите предизвикателства на местно ниво.

Определеният бюджет за София е в размер на 61 900,35 евро, от които  52 615,29 евро (85%) са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и 9 285,05 евро (15%) са осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройство като Национален координатор на Програмата за България, под формата на национално съфинансиране.


Първи информационен бюлетин по проекта


Втори информационен бюлетин по проекта