Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.

 

Публикувано на 14.10.2020 г.

Макроикономически анализ и прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на Столична община за 2021 г.  (доклад на Института за пазарна икономика)