Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.

Информацията от СЕБРА се публикува всеки работен ден в съответствие с Наредбата за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от СЕБРА.

Плащания от Себра - 23.07.2024
24.07.2024, 12:23
Плащания от СЕБРА - 22.07.2024
23.07.2024, 11:53
Плащания от СЕБРА - 19.07.2024
22.07.2024, 13:10
Плащания от СЕБРА - 18.07.2024
22.07.2024, 06:13
Плащания от СЕБРА - 17.07.2024
18.07.2024, 12:40
Плащания от СЕБРА - 16.07.2024
17.07.2024, 12:49
Плащания от СЕБРА - 15.07.2024
16.07.2024, 12:43
Плащания от СЕБРА - 12.07.2024
15.07.2024, 16:53
Плащания от СЕБРА - 11.07.2024
12.07.2024, 11:13
Плащания от СЕБРА - 10.07.2024
11.07.2024, 14:09
Плащания от СЕБРА - 09.07.2024
10.07.2024, 11:58
Плащания от СЕБРА - 08.07.2024
09.07.2024, 17:05
Плащания от СЕБРА - 05.07.2024
08.07.2024, 12:00
Плащания от СЕБРА - 04.07.2024
06.07.2024, 10:14
Плащания от СЕБРА - 03.07.2024
04.07.2024, 12:23
Плащания от СЕБРА - 02.07.2024
03.07.2024, 07:59
Плащания от СЕБРА - 01.07.2024
02.07.2024, 14:25
Плащания от СЕБРА - 28.06.2024
01.07.2024, 11:47
Плащания от СЕБРА - 27.06.2024
28.06.2024, 12:29
Плащания от СЕБРА - 26.06.2024
27.06.2024, 15:21
Плащания от СЕБРА - 25.06.2024
26.06.2024, 13:29
Плащания от СЕБРА - 21.06.2024
24.06.2024, 12:37
Плащания от СЕБРА - 20.06.2024
21.06.2024, 12:52
Плащания от СЕБРА - 19.06.2024
20.06.2024, 11:45
Плащания от СЕБРА - 18.06.2024
19.06.2024, 07:07
Плащания от СЕБРА - 17.06.2024
18.06.2024, 08:36
Плащания от СЕБРА - 14.06.2024
17.06.2024, 07:07
Плащания от СЕБРА - 13.06.2024
14.06.2024, 08:39
Плащания от СЕБРА - 12.06.2024
13.06.2024, 14:22
Плащания от СЕБРА - 11.06.2024
12.06.2024, 12:11