Столична община и Регионален исторически музей – София организират обществено обсъждане на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018 относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Столична община и Регионален исторически музей – София организират обществено обсъждане  на Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018 относно Проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“ и кани всички заинтересовани да присъстват. Обсъждането ще се проведе от 17.30 часа на 4 декември 2018 г., в зала „Информационен център“ в сградата на РИМ – София, пл. „Бански“ № 1. То включва представяне на идейния проект за адаптация на сградата, становища на заинтересованите страни и изслушване на граждани.
Срокът за подаване на писмени становища е 14 дни от излизането на обявата.


Документи по темата може да разгледате тук:
- Доклад № СОА18-ВК66-7128/29.09.2018
- Допълнително становище № СОА18-ВК66-7128/1/24.10.2018 г.
- Проект за решение
- Балнеологична оценка
- Идеен проект
- Конструктивно становище
- Историческа справка
- Анализ, свързан с реионовация и бъдеща екслоатация на обект публична-общинса собственост – северно и източно крило на Общинска Минерална Баня

 Получени становища

Асоциация на българските туроператори и туристическите агенти

Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места - Български национален комитет
ISHA Sofia
"OИКОС - БГ" ООД
арх. Илка Дишлева
Асоциация на екскурзоводите в България
Български съюз по балнеология и СПА туризъм
Група архитекти
Институт за приложна музеология
Дом на културата "Искър"
Дом на културата "Средец"
Фондация "Културни перспективи"
Бойко Димитров
ОКИ "Надежда"
чл.-кор. проф. д.и.н. Васил Николов - зам.-председател на БАН
проф. д.и.н. Валерия Фол
проф. д-р., д.ист.н Иля Прокопов
д-р Ружа Попова - Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" при БАН
Съюз на българските музикални и танцови дейци
Камерен ансамбъл "Софийски солисти" и театър "Сириус" - ОКИ - ДК "Красно село"
Термално - Нормално Спаси София ДОМА Арт Софийски дискусионен форум
Александра Стоичкова
Съюз на артистите в България
ОКИ театър "Възраждане"


Протокол от обществено обсъждане относно проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей „Българският ХХ век“

27.11.2018