Район "Витоша" обявява обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път" (бул. „Никола Петков"), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна", ул. "Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. "Цар Борис III"

Публикувано на 23.05.2022 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ
за издадена нова 
Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 на кмета на район „Витоша“ 

Район „Витоша“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, СЪОБЩАВА на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 на кмета на район „Витоша“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. "Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. „Цар Борис III“.

Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 г. на кмета на район „Витоша“

Заповед № РВТ22-РД09-149/23.05.2022 г. на кмета на район „Витоша“ отменя Заповед № РВТ22-РД09-137/12.05.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Район „Витоша“, на основание чл. 8, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с решение № 661, Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС, съобщава на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РВТ22-РД09-137/12.05.2022 на кмета на район „Витоша“ за провеждане на обществено обсъждане на тема: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. Цар Борис III““

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4


Протокол от проведено на 02.06.2022 г. представяне на предложение за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. Цар Борис III““

Протокол от проведена на 23.06.2022 г. заключителна дискусия по процедура за обществено обсъждане на: „Схема за въвеждане на еднопосочно движение за зона: ул. „Околовръстен път“ (бул. „Никола Петков“), ул. „Витошко лале“, резиденция „Бояна“, ул. Александър Пушкин“, ул. „Панорамен път“, бул. Цар Борис III““

Препис на протокол от РЕСУТ
 

13.05.2022