Представяне на Проект за изменение на План за регулация и на План за застрояване в м. "Овча купел-1", кв. 114, УПИ VI-за ожс и озел. и УПИ VII за ожс и улици – на 22.02.2018 г. от 17:00 часа в заседателната зала на ет. 2 в сградата на район "Овча купел"

СО – РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на Проект за изменение на План за регулация и на План за застрояване в м. “Овча купел – 1“,
кв. 114 УПИ VІ – за ожс и озел. и УПИ VІІ – за ожс и улици

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РОК18-РД09-38/31.01.2018 г.  на кмета на р-н „Овча купел” на 06.02.2018 г. от 17 ч. в заседателната зала на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136в, ет. 2 ще се представи Проект за изменение на План за регулация и на План за застрояване в м. “Овча купел – 1“ кв. 114  УПИ VІ – за ожс и озел. и УПИ VІІ – за ожс и улици о.т.167÷о.т.166÷о.т.165÷о.т.72А÷о.т.111А  с образуване на нови УПИ и  задънена улица.

Проектът е изложен в сградата на района – бул.”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1,  и е качен на сайта на района.

Допълнителна информация може да се получи в понеделник и четвъртък между 14 и 16 ч. в стая 35 на административната сграда на район „Овча купел” – ет.2.

До 16.02.2018 г. вкл. могат да се подават писмени становища и предложения по проекта в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg, които ще бъдат качени на сайта на района най-късно един ден преди дискусията.

На 22.02.2018 г. от 17 ч. ще се проведе обществено обсъждане в заседателната зала на бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Заповед РОК18-РД09-38/31.01.2018 г. и Проект за одобрен устройствен план

2. Скици

3. Запис от представянето на Проекта за изменение на Плана за регулация и на Плана за застрояване в м. “Овча купел – 1“ кв. 114, проведено на 06.02.2018 г. от 17 ч. в заседателната зала на района – бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136в

4. Запис от общественото обсъждане, проведено на 22.02.2018 г. от 17 ч. в заседателната зала на бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 2

5. Протокол за проведена обществена дискусия


СТАНОВИЩА:

Становище на Георги Костадинов
(публикувано на 20.02.2018 г.)
Становище на Георги Илиев  (публикувано на 20.02.2018 г.)
Становище на Илиян Вуков (публикувано на 20.02.2018 г.)
Предложения от Владимир Гюров (публикувано на 20.02.2018 г.)
Становище от Красимир Христов (публикувано на 20.02.2018 г.)
Становище на районната администрация (публикувано на 30.03.2018 г.)

 

01.02.2018