Район „Овча купел” обявява, че в условията на дигитална среда ще се представи проект на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии


СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

 

уведомява, че на основание Заповед № РОК21-РД09-130/15.04.2021 г. на кмета на р-н „Овча купел” на 23.04.2021 г. от 17:30 ч. в условията на дигитална среда (онлайн) на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.phpMTID=m851416d55bf3b8fe2a9e33233d2021a2

ще се представи проект  на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация  (ПУП – ИПУР) и парцеларен план (ПУП – ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии. Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. при спазване на всички изисквания във връзка с епидемиологичната обстановка.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 29.04.2021 г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на sook@mail.bg .

На 11.05.2021 г. от 17:30 ч. в условията на дигитална среда на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m68e85cfeae063b0e6a48c6f524f98855 ще се проведе заключителната дискусия на общественото обсъждане.

Проектите можете да видите ТУК.

Техническа информация
 


Публикувано на 27.04.2021 г.

Презентация

Запис от представянето на проекта


Получени становища от:

15.04.2021