Район “Младост” обявява конкурс по документи за отдаване под наем на общински имоти, намиращи се на територията на общината

Столична община - Район “Младост”,

на основание чл. 34, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и във връзка със заповед № РД-09-1944/07.12.2009 г на кмета на Столична община, обявява конкурс по документи за отдаване под наем на общински имоти, намиращи се на територията на общината.

Обявява

02.02.2010