Обществено обсъждане на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъде проведено обществено обсъждане на Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен, изготвено от екип на Столична община, чрез представяне и заключителна дискусия.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител: в районните администрации;

- по електронен път: на официалните имейли на районните администрации.

2. Форма на обществената консултация: обществено обсъждане.

3. Период на консултацията: 31.05.2018 – 28.06.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Задание

4.2. Графична част

5. Координати за връзка: арх. Бойка Къдрева – директор на дирекция „Териториално планиране“ – направление „Архитектура и градоустройство“, Столична община, e-mail: office@sofia-agk.com

Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

Становища, постъпили след 22.06.2018 г., няма да бъдат разглеждани.

След приключване на общественото обсъждане в сградата на направление „Архитектура и градоустройство“, гр. София, ул. „Сердика“ № 5, зала на ет. 3, ще се проведе заключителна дискусия на 28.06.2018 г. от 18:30 ч.

Заповед № РНИ18-РД09-114/14.05.2018 г. на район "Нови Искър"

Заповед № РКС18-РД09-250/14.05.2018 г. на район "Красно село"

Заповед № РИЛ18-РД09-66/11.05.2018 г. на район "Илинден"

Заповед № РМЛ18-РД09-133/11.05.2018 г. на район "Младост"

Заповед № РСЛ18-РД09-172/14.05.2018 г. на район "Слатина"

Заповед № РБН18-РД09-125/14.05.2018 г. на район "Банкя"

Заповед № РПН18-РД09-49/14.05.2018 г. на район "Панчарево"

Заповед № РСЦ18-РД09-49/14.05.2018 г. на район  "Средец"

Заповед № РТР18-РД09-1/11.05.2018 г. на район "Триадица"

Заповед № РOK18-РД09-152/16.05.2018 г. на район "Овча купел"

Заповед № РИС18-РД09-31/15.05.2018 г. на район "Искър"

Заповед № РИВ18-РД09-60/18.05.2018 г. на район "Изгрев"

Заповед № РВЕ18-РД09-86/11.05.2018 г. на район "Възраждане"

Заповед № РВР18-РД56-69/14.05.2018 г. на район "Връбница"

=============================
Становища:

Становище от 22.06.2018 г. на Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт (публикувано на 26.06.2018 година)

 

14.05.2018