Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 28.03.2014 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

28.03.2014