ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за промяна в обявени дати за Девети турнир по плуване за Купа "София" – м. февруари 2019 г.

Публикувано на 25.01.2019 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Столична РЗИ информира, че считано от 28.01.2019 г. е обявена грипна епидемия за гр. София и съпътстващо преустановяване на учебния процес във всички столични училища за срок от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. вкл.

В тази връзка Ви информираме за промяна в обявени дати за провеждане на Техническа конференция и състезания за  възрастова група I – II клас, както следва:

•   ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ще се проведе на 06 февруари 2019 г. (сряда) от 12,30 часа, адрес: ул. "Оборище" № 44, етаж 1, Заседателна зала.
•   Състезанията за възрастова група I – II клас ще се проведат на 08 февруари 2019 г. (петък) в същия часови график:
    14.30 ч. – официално откриване
    14.40 ч. – първи старт

На Техническата конференция, ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ, в графика на състезанието за възрастова група 3. – 4. клас, ще бъде предложена за включване нова състезателна категория Б – дисциплини (50 м св. стил, 50 м гръб и 50 м бруст) за деца:
- които нямат опит и участия в състезания/турнири, организирани от Спортни клубове, включени в календара на Българска Федерация по плувни спортове;
които не тренират активно.

   Класирането в категория Б е само индивидуално – 1 – 3 място
   Постиженията (резултатите) от дисциплините – категория Б, няма да бъдат включени в отборното класиране за училища (момичета и момчета)
   Всеки ръководител/учител на отбор от училище или индивидуален/-ни участник/-ци, родител или упълномощен представител, подал заявка за участие в категория Б, при подаване на документите за участие удостоверява с подписа си, че ще спазва посочените критерии
   Дисциплините за категория А и категория Б ще се редуват.

Състезанията за III – IV клас ще се проведат на 07 февруари 2019 г. (четвъртък), съгласно предварително подаден график.


ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
 Публикувано на 09.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Столичната община, дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” (ПИСТ), в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски” и Българския червен кръст и със съдействието на Регионалното управление по образование – София-град, МОН, организира Девети турнир по плуване за Купа „София” за възрастови групи I – II клас и III – IV клас.

Документи:

1. Писмо до кмет на район и директор на училище
2. Правила на турнира
3. Програма на турнира
4. Техническа заявка-образец
5. Фишове по образец

 

25.01.2019