Покана за участие в Десети юбилеен фестивал по миниволейбол за ученици от столичните училища – 16 ноември 2019 година

 

ОРГАНИЗАТОР на Десети юбилеен фестивал на миниволейбола

Дирекция “Превенция, интеграция, спорт и туризъм” (ПИСТ), Столична община, със съдействието на НСА „Васил Левски”, сектор „Волейбол” към Катедра „Баскетбол, волейбол и хандбал” и Българска федерация волейбол.

ВРЕМЕ И МЯСТО на провеждане

Фестивалът ще се проведе на 16 ноември 2019 г. (събота) в многофункционалната спортна зала на НСА „Васил Левски”, "Студентски град", от 9:30 часа до 18:00 часа.

-  Официалното откриване: 13:00 часа;  16 ноември 2019 година.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

Ученици на възраст 10 – 12 години от столични училища (IV  – VI клас)


1. Писмо покана до кмет на район и директор на училище
2. Регламент за участие във Фестивала

3.Разпределение на отборите

4.Програма на срещите

 

 

18.10.2019