Обявяване на сесия за набиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.

В изпълнение на Решение № 79/14.02.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община обяви процедура по набиране на проектни предложения по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2019 г.

Пълният пакет от документи е публикуван на официалния електронен портал на град София – Спорт и младежки дейности, Програми и проекти.  
 

За допълнителни въпроси и методическа подкрепа моля да се свържете със:

д-р Ирена Димитрова, директор на дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ – 02/ 946 14 12;

Десислава Темелкова, гл. експерт – 02/ 981 06 51;  0884 322 643; dtemelkova@sofia.bg
Невена Димитрова, гл. експерт – 02/ 946 11 18;  0889 911 297; neven_ska@abv.bg
Теодора Филева, ст. експерт – 02/ 981 06 47; 0884 322 642; tedinka_1980@abv.bg
Любомира Радоева, ст. експерт – 02/ 946 11 18; 0887 377 061; lyubomira_radoeva@abv.bg

Електронен адрес за кореспонденция по Програмата: programasofia2018@abv.bg      

18.02.2019