Начално въвеждащо обучение "Забавен баскетбол" по Програма "Баскетбол" – 23 март 2019 година
Начално въвеждащо обучение "Забавен баскетбол" по Програма "Баскетбол" – 23 март 2019 година 

1. Писмо до Кмет на район и директор на училище;
2. Програма на семинара - обучение;
3. Заявка за участие; 
4. Списък на деца;
5. График на заниманията


 
25.02.2019