Детска градина № 157 "Детска стряха", район "Нови Искър" (футбол, английски език, танци)


ОБЯВА относно провеждане на конкурс по документи за изпълнители на допълнителни образователни дейности в ДГ № 157 "Детска стряха", район "Нови Искър", за учебната 2020/2021 година, по:

  1. футбол
  2. английски език
  3. танци.

 

17.06.2020