Детска градина № 112 "Детски свят", район "Витоша" (плуване, спортни дейности, модерни танци, английски език, балет, йога, народни танци)

 

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 112 „Детски свят“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 112 "Детски свят", район "Витоша", за:

 - Плуване
 - Спортни дейности
 - Модерни танци
 - Английски език
 - Балет
 - Йога
 - Български народни танци.

02.07.2020