Архитектурно студио „Боеле“ от Чехия е победителят в международния конкурс за пешеходен мост в Южния парк

 

Победител в открития международен конкурс за идеен проект за пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, организиран от Столична община – направление „Архитектура и градоустройство”, е архитектурно студио „Боеле“ от Чехия.

На второ и трето място са класирани съответно: „Мио дизайн“ ООД, представлявано от арх. Орлин Давчев, и „Андонов и синове дизайн“ ООД, представляван от арх. Андон Андонов.

Резултатите от конкурса бяха обявени днес, 7 октомври, в присъствието на журито и Н. Пр. посланика на Дания Йес Брогорд Нилсен.

Победителят в конкурса „Боеле“ е студио със седалище в Прага и Лондон, работещо в областта на архитектурата и градоустройството. Автори са на проекти от различен мащаб и типология, от по-малки жилищни сгради до големи сградни комплекси и реконструкция на градски пространства. Екипът работи под ръководството на архитект Павел Файфр, който е с дългогодишен опит в архитектурата на чешкия пазар, и на архитект Петр Шума, който е с богат опит в чуждестранни студия.

От участниците в конкурса се изискваше да представят идеен проект, който да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за многократно увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона, с което да се подобри и достъпа до зелените територии на София от населението и гостите на града.

С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк – първа част (пространството около НДК), Южен парк – втора част и Южен парк – трета част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство.

Проектите на участниците бяха разгледани и оценени от международно жури в състав: арх. Йеспер Дал – ръководител на градоустройствения отдел на община Фредериксберг, Дания, арх. Милутин Фолич – бивш  главен архитект и урбанист на град Белград, арх. Ресул Емра Шахан – председател на Истанбулската агенция за планиране и председател на борда на директорите на BİMTAŞ, арх. Васил Василев – представител на Камарата на архитектите в България, арх. Лидия Лазарова – представител на Съюза на архитектите в България, проф. д-р инж. Дарина Нитова – представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, проф. д-р инж. Георги Линков – представител на Камарата на строителите в България, арх.  Ивайло Петков – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, доц. д-р арх. Ясен Кьосев – представител на Университета по архитектура, строителство и геодезия, арх. Владимир Владов – главен архитект на район „Триадица“ – СО, Мария Механджиева – главен юрисконсулт в Столична община, направление „Архитектура и градоустройство“. 

Съгласно регламента на конкурса освен предвидените награди от 20 000 лв., 15 000 лв. и 10 000 лв., победителят получава и покана за изготвяне на инвестиционен проект по всички необходими части във фаза работен проект.

Повече за конкурса може да прочетете на специално създадения сайт: https://peshehodenmost.com/.

Арх. Милотин Фолич, Белград, Сърбия заяви, че "този конкурс е висококачествен както като работа на журито, така и на новото на представените проекти. Идеята на проекта е да се свържат частите на парка, без да се прекъсва пешеходния и велосипеден достъп. С този проект София успява да е на нивото на водещите градове с подобни проекти като Копенхаген, Цюрих и др."

Йеспер Дал, Копенхаген, Дания каза: "София е много красив град. След като видях парковете, разпознах неща, които имаме в Копенхаген. Това са зелени паркове, които достигат до центъра на града. Като жури успяхме да изберем най-красивото решение, което да свърже двете части на парка."

Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община: "Включването на архитекти в журито с международен авторитет заедно с професионалните организации дава висока класа на конкурса. Целта на конкурса е да се постигне качествена градска среда и развитие на град за хората."

Визуализации от класираните проекти:

►  Първо място

►  Второ място

►  Трето място

 

 

07.10.2022