Актуално състояние на общинската спортна база със свободен достъп

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,
 
Във връзка с актуализиране на информацията за състоянието на  общинската спортна база със свободен достъп – спортни площадки, парк фитнес площадки и тенис маси, моля за Вашето съдействие и предоставяне на справка съгласно Таблицата образец, в срок до 15 ноември 2019 година.

В справките следва да бъдат посочени текущи ремонтни дейности, както и планирани такива, за които вече е осигурено финансиране.
 
Приложение: Таблица за състоянието на общинска спортна база

02.10.2019