27 проектни предложения са получени до момента за участие в конкурса „София избира“

Остава една седмица до крайния срок

 

27 проектни предложения са получени от граждани и организации до момента за участие в конкурса „София избира“.

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столичната община за подобряване на градската среда, която цели да насърчи участието на столичани,  професионалните и граждански организации в предлагането на конкретни проекти и разпределянето на бюджета.

Проектни предложения могат да бъдат изпращани до 25 октомври на мейл адресът sofia.izbira@sofia.bg.

Със своя идея могат да участват граждани, граждански и професионални организации, като идеите  трябва да бъдат описани подробно в свободен текст. Предложенията трябва да бъдат подкрепени с примерен бюджет, които не може да надвишава общия бюджет на Програмата 1 500 000 лева.

Всички направени предложения ще бъдат разгледани от експерти на Столичната община единствено по отношения възможността да бъдат реализирани в рамките на 2021 година и в определения бюджет. Всички изпълними предложения ще бъдат публикувани на сайта и в периода 1 – 30 ноември гражданите ще изберат с гласуване коя идея да бъде реализирана.

 

За повече информация:

https://www.sofia.bg/web/guest/-/programa-sofia-izbira-na-stolicna-obsina 

19.10.2020