Назад

Програма СОФИЯ ИЗБИРА на Столична община

 

Предложения за Програмата се приемат до 25 октомври

 

СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Бюджетът на Програмата  е 1 500 000 лв. за 2021 г.

 

КАК ДА ПОДГОТВИТЕ ВАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Всеки гражданин, гражданска или професионална организация може да изпраща идейни предложения в свободен текст. Предложенията трябва да бъдат описани  максимално подробно. При възможност ги подкрепете с примери или снимки от реализирани подобни проекти на друго място, със схема или визуализация. Изпратете и примерен бюджет за реализация на Вашето предложение. Според вида на идеята направете предложение и за конкретно място, на което да се реализира.

Няма ограничения в броя предложения, които един гражданин или организация могат да подадат.

 

КАКВИ СА СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Изпратете ни Вашето предложение до 25 октомври на мейл-адрес sofia.izbira@sofia.bg.

От 26 до 31 октомври всички предложения ще бъдат разгледани от експерти на общината.

От 1 до 30 ноември ще можете да дадете гласа си за това предложение, което искате да бъде реализирано от Столична община през 2021 г.

 

КАКВИ СА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА:

Всички предложения ще бъдат прегледани от Столична община единствено по отношение на възможността да бъдат реализирани в рамките на следващата година и в определения бюджет. Оценката по тези два критерия ще бъде направена от експерти от различните направления на Столична община.

Всички получени предложения ще бъдат публикувани на страницата на Столична община. За всяка идея, която е определена като неизпълнима в рамките на 2021 г., ще бъдат посочени конкретни мотиви.

 

КАК ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ГЛАСУВАТЕ:

Всички изпълними предложения ще бъдат публикувани на сайта с възможност за гласуване. Всеки гражданин на София може да гласува само за един проект. Системата за електронно гласуване ще позволява гласуване от един човек един път. За гласуването ще е нужно единствено човек да въведе номера на мобилния си телефон, на който ще получи код, с въвеждането на който ще потвърди избора си.

За да гласувате е нужно да имате достъп до интернет през компютър или телефон и да имате мобилен телефон, на които да получите текстово съобщение с кода за потвърждение на избора Ви.

 

КАК ЩЕ БЪДАТ РЕАЛИЗИРАНИ СПЕЧЕЛИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Проектът или проектите, които получат най-много гласове от вота на гражданите, в рамките на бюджета от 1,5 млн. лв., ще бъдат включени в капиталовата програма на София за 2021 г. Ако на първо място е идеята с бюджет от 1,5 млн. лв., ще бъде реализирана само тя, ако сборът от бюджетите на първите 3 проекта е до 1,5 млн. лв., ще бъдат реализирани и трите.

В случай че избраното предложение се нуждае от изготвяне на работен проект за реализацията му, той ще бъде изпълнен от Общинското предприятие „София проект“.

 

 

НЯКОЛКО ПРИМЕРА:

Предлагаме и няколко примера, които могат да Ви ориентират в типа проекти, които сме получавали в последната година:

Изгледна площадка и кът за отдих на Копитото – предложен от Природен парк „Витоша“.

Детска площадка, посветена на видовете изкуства в „Младост“ на един от терените, които получихме от държавата за изграждане на парк – предложение на един млад възпитаник на Консерваторията.

Скейтпарк в Северен парк – по идея на Федерацията по скейтборд.

Възстановяване на ул. „Будапеща“ от ул. „Московска“ до бул. „Дондуков“ с изграждане на асансьор и тераса за наблюдение – предложение на група архитекти.

 


Дейности