Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-1134/04.02.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Георги Георгиев – председател на СОС, Малина Едрева, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера и Борислав Иванов – общински съветници
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-1134/04.02.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

По електронен път:

  • Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-1134/04.02.2022 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 04.02.2022 г. до 07.03.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
  • Тел. за връзка – 02/9377599 
  • Електронна поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.