Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Карлос Контрера и Борислав Иванов – общ. съветници;
  • Относно: обществена консултация по Доклад с рег.№ СОА21-ВК66-10032/25.10.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община;

По електронен път:

  • На електронна поща: y.tsankova@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№ СОА21-ВК66-10032/25.10.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 28.10.2021 г. до 29.11.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Йоана Цанкова – мл. експерт в дирекция "Секретариат на СОС";
  • Eлектронна поща: y.tsankova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.